Infragruppen är ett bolag som jobbar inom infrastruktur , våra kärnområden är järnvägsnära entreprenader inom MBEST samt maskinentreprenader, bolaget drivs i nuvarande regi sedan 2017 , men bolagets ägare och grundare har mera än 19 års erfarenhet från sektorn.  Vi är ett  ungt  och expansivt företag. Vi räknar med att under 2021 omsätta ca 80-100 miljoner  . Vi är i dagsläget ca 30 st anställda inom olika teknikgrenar. Tillsammans med UE  och samarbetspartners driver flertalet Total & Utförande entreprenader , vi har flertalet ramavtal med både kommuner och andra beställare.

Vi erbjuder även tjänster inom järnvägssäkerhet och planering av alla järnvägsjobb , såsom skydds & Säkerhetsledare , HTSM,Byggspårledare ,Skydds & Säkerhetsplanerare , Kopplingsledare,Elsäkerhetsledare , Bap/Bup  planering  samt elteknikers med järnvägskompetens.

Vi har även spårgående traktorgrävare och hjulgrävare samt vanliga lastmaskiner & bandmaskiner,  maskintrailer , samt spårgående spoltraktorer för tunneltvätt och spolning av dräneringar , med kapacitet på 10 kubik vatten och 80/ liter minuten samt 170 bars arbetstryck .

Vi tillhandhåller även entreprenadmaskin tjänster  och anläggare. Samt markarbeten och arbetsledning/ projektledare inom samma segment.