• Dagvattenåtgärder längs järnvägen i Borås 2021-11- Pågående 
 • Umeå Energi , Ramavtal förläggnings arbeten med mingrävare  och följeman 2021-05-Pågående 
 • Underhåll av Järnvägsbroar region Stockholm 2021-05- pågående 
 • Ommålning av 5 st järnvägsbroar i region Väst -Syd åt Trafikverket  2021-06- Pågående  
 • Entreprenadmaskin tjänster samt anläggare Örnsköldsvik kommun med dotterbolag  2021-03-2023-03 med option på 24 månader 
 • Mark & schaktarbetet vid förstärkning av ban kroppen  och banvallen på botniabanan 2020-09-2021-03
 • Markarbeten och stödmursbyte högbränna  vid tallbergsbroarna 2020-09-2020-12
 • Byggnation Utterhyllor och rörtryckning under banvallen 2020-07-Pågående 
 • Entreprenadmaskin tjänster Skellefteå kommun  2020-06-2023-06 med option på 24 månader 
 • Brounderhåll Järnvägsbroar Syd 2020-03 Pågående 
 • Brounderhåll Järnvägsbroar Västerbotten 2020-05 - Pågående 
 • Ommålning och BEST arbeten 7 st Järnvägsbroar 2020-05-2021-12 
 • Brounderhåll järnvägsbroar ÖST 2019-12 - Pågående
 • Kabelinventering & avveckling Stockholm Central   perioden 2018-11-2020-02 
 • BEST arbeten Spårhöjning Stockholm Central spår 13-14-15-16 perioden 2019-10-2019-12
 • SSY stängsel region mitt Etapp 2 , byggnation av ca 90000 meter stängsel ink markarbeten perioden 2018-01-2019-01
 • BEST arbeten rivning brobaneplatta och utbyte till ny St Eriks trumma malmbanan perioden 2017-05-2017-09
 • BEST arbeten rivning gammal stenvalvs trumma utbyte till ny St Eriks trumma karsbäckenperioden  2017-07-2017-10
 • Dräneringsarbeten  Bandel 124,126 perioden 2017-05-2017-12
 • HTSM på Mälarbanan projektet 2017-10 - 2019-09