Kontakta Infragruppen

Kontaktcenter

Vi finns tillgängliga för dig dygnet runt.

 info@infragruppen.com

 invoice@infragruppen.com

Alla fakturor som skickas per e-post ska skickas i en och samma fil , alla filer ska vara i PDF format, Alla fakturor som tillhör olika projekt ska vara märkta med projektnummer för att behandlas , fakturor utan projektnummer kommer ej behandlas och returneras avsändaren . Fakturor betalas och hanteras efter 30 dagar netto efter ankomst om inte annat är överenskommet .