0910-10001 

Vanliga frågor

Här är svar på några vanliga frågor 

Vilka tjänster erbjuder ni?

Vi specialiserar oss på brorenoveringar och brobyggnationer inom infrastruktur. Samt specialister inom infrastrukturbyggande inom väg och järnväg 

Hur kan jag kontakta er?

Du kan nå oss på växelnummer  0910-10001 eller via e-post info@infragruppen.com 

Ekonomi frågor skickas till ekonomi@infragruppen.com 

Frågor  hanteras inom 48  timmar  vardagar 

Leverantörs information 

Samtliga våra leverantörsfakturor skannas för vidare elektronisk behandling. Vänligen observera att nedanstående fakturaadresser endast gäller leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte att komma företaget tillhanda på denna adress. För att vi ska hinna behandla din faktura måste betalningstiden minst uppgå till minst 30 dagar netto. Vi  tillåter inte att leverantörer säljer sina fakturor till ex. factoringbolag.

Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt eventuella underbilagor får inte häftas ihop.  Alla fakturor måste vara märkta med ett arbetsorder nummer och projektnummer för att bli behandlade , fakturering får ske 1ggr/mån vid arbete på projekt 


Fakturor ska innehålla nedanstående information 

  • Kontrollera att fakturan är ställd till rätt bolag och org.nr. som finns i avtalet / beställningen 

  • Referensperson ska framgå tydligt 

  • Fakturareferens ska alltid anges

  • Projekt och arbetsordernummer 

  • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn tillämpas på flertalet projekt , information om ljust detta gäller fås av beställaren hos oss  

Fakturorna skickas i en fil i PDF Fakturorna skickas med e-post till nedanstående adress.

Invoice@infragruppen.com 

Hur erfarna är era medarbetare?

Vårt team besitter en gedigen erfarenhet inom infrastruktursektorn inom allt från väg till järnvägar till brounderhåll  samt markarbeten